کارگاه

 

 

عنوان کارگاه

اصول  مذاکره فن بیان و قرار داد

راهکار های شناخت بازرگانی در کلاس جهانی و ورود به بازار جهانی

کاربرد نرم افزار اکسل در علوم مدیریت

دیجیتال مارکتینگ و فنون بازرگانی نوین

حقوق کار، بیمه و تامین اجتماعی


ورود به سیستم

پوستر

نشریات

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.