اعطای گواهی نامه پژوهشگری رایگان به تمامی شرکت کنندگان

تاریخ ثبت: 1397/07/01

اعطای گواهی نامه پژوهشگری رایگان به تمامی شرکت کنندگان  در کنفرانس از سوی سازمان برگزار کننده مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران


نظرات کاربرانورود به سیستم

پوستر

نشریات

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.