تاریخ ثبت: 1397/06/30

با توجه نمایه isc تمامی مقالات پذیرفته شده و همچنین سطح علمی بالای کنفرانس و دارای بودن نمره دفاع رساله و امتیاز پژوهشی مقالات پذیرفته شده با در نظرگرفتن شرایط اخذ نمره مقاله مستخرج از پایانامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برای نگارش اسامی نویسندگان با توجه به آیین نامه های خاص هر دانشگاه اقدام گردد.( ضمناا زمان بارگذاری و ارسال مقاله درج اسامی تمام نویسندگان در سامانه  الزامی می باشد)


نظرات کاربرانورود به سیستم

پوستر

نشریات

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.