خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست

تاریخ ثبت: 1397/03/10

نظر به رویکرد های علمی و صنعتی کنفرانس و همسویی اهداف کنفرانس با خانه کارگرجمهوری اسلامی ایران این مجمع فعالال و تاثیرگذار حوزه کسب و کار به جمع حامیان کنفرانس پیوست


نظرات کاربرانورود به سیستم

پوستر

نشریات

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.